Trà Xanh Dâu Tây

NGUYÊN LIỆU

CÁCH THỰC HIỆN

Bảo quản: Nhiệt độ tủ lạnh (2-10°C)
Thời hạn sử dụng: 4 ngày

Phần Bánh

- Cho tất cả nguyên liệu vào cốp 

- Đánh trong vòng 1 phút chậm, sau đó tăng tốc độ trung bình 2 phút 

- Cho bột vào mâm 40x60cm 

- Nướng nhiệt độ 180*C, thời gian 12 - 15 phút


Phần Kem Vani

- Đánh Cremyvit với nước cho mịn 

- Cho kem topping đánh tiếp cho bông


Tạo hình & Trang trí

- Dùng khuôn 12cm nhấn 12 miếng bánh 

- Bánh --> Kem --> Dâu tươi 

- Bánh gồm 4 lớp bánh, 3 lớp kem với dâu tươi 

- Trên mặt trang trí dâu tươi các loại


Trà Xanh Dâu Tây

- Khối lượng 1 bánh: 600 gram 

- Số lượng bánh: 3 cái