Muffin Cam & Hạt Chia Socola

NGUYÊN LIỆU

CÁCH THỰC HIỆN

Phần Bánh

- Cho tất cả nguyên liệu vào cối 

- Đánh trong vòng 1 phút chậm, sau đó tăng lên tốc độ trung bình 2 phút 

- Cho bột vào cup giấy 50 gram/ khuôn 

- Nướng nhiệt độ 180°C, thời gian 23 phút


MUFFIN CAM VÀ HẠT CHIA SÔ-CÔ-LA

- Khối lượng 1 bánh: 1.300 gram 

- Số lượng bánh: 2 cái

- Bảo quản: Nhiệt độ tủ lạnh (2-10°C)
- Thời hạn sử dụng: 4 ngày