chính sách cookie

PURATOS SỬ DỤNG COOKIE ĐỂ ĐẢM BẢO BẠN CÓ TRẢI NGHIỆM TỐT NHẤT TRÊN TRANG WEB NÀY.

Cookie là một tệp văn bản được đặt bởi máy chủ của một trang web trên máy tính hoặc trên thiết bị di động của bạn khi bạn truy cập trang web đó. Cookie chứa một mã duy nhất cho phép nhận dạng trình duyệt của bạn trong khi truy cập trang web (được gọi là “cookie theo phiên”) hoặc các lần truy cập lặp lại sau đó (được gọi là “cookie liên tục”).

Cookie có thể được cài đặt bởi máy chủ của trang web bạn truy cập hoặc bởi các đối tác mà trang web này cộng tác. Máy chủ của một trang web chỉ có thể đọc các cookie mà họ đã cài đặt. Máy chủ đó không có quyền truy cập vào thông tin khác trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn.

Trang web này sử dụng các cookie như được đề cập trong bảng bên dưới.

Nếu bạn không muốn cookie được lưu trữ trên thiết bị của mình, bạn có thể tùy chỉnh cài đặt trình duyệt của mình để cookie bị từ chối theo mặc định. Bạn cũng có thể xóa các cookie đã đăng bằng cài đặt trình duyệt của mình.

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về cookie và cách quản lý chúng trên http://www.youronlinechoices.com/.

Có thể bằng cách từ chối một số cookie nhất định, một số phần trên trang web của chúng tôi có thể không hoạt động hoặc có thể hoạt động không tối ưu.

Cookie dành cho chức năng của trình duyệt hoặc tính thân thiện với người dùng.

Ghi nhớ ngôn ngữ đã sử dụng, cá nhân hóa trang web, ghi nhớ thông tin hữu ích (chẳng hạn như các giao dịch mua hiện tại trong "giỏ hàng" / danh sách tài liệu được ghi nhớ trong không gian cá nhân.)

Cookie thống kê hoặc phân tích

Những cookie này thu thập thông tin về việc sử dụng trang web để cải thiện hoạt động của trang web cookie quảng cáo

Quảng cáo COOKIES

Quảng cáo bằng biểu ngữ cũng có thể lưu trữ cookie. Chúng cũng chứa thông tin về hành vi duyệt web của người dùng và nhằm mục đích cung cấp cho người dùng quảng cáo nằm trong lĩnh vực họ quan tâm.

Truy cập và theo dõi cookie

Họ cho phép theo dõi lộ trình lướt web trên trang web.