TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU BÁNH MÌ TRÊN DÂY CHUYỀN CÔNG NGHIỆP

HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU TRÊN QUY MÔ CÔNG NGHIỆP 

Các xưởng sản xuất bánh công nghiệp và bán công nghiệp trên khắp thế giới sẽ có những thử thách rất khác so với những thử thách mà người thợ làm bánh thủ công phải đối mặt, chủ yếu là do sự khác biệt về quy mô và tốc độ sản xuất. Để giúp khách hàng công nghiệp giải quyết và vượt qua được thử thách đó, chúng tôi đã xây dựng thành lập 11 Trung tâm nghiên cứu bánh mì trên dây chuyển công nghiệp (IBCC) trên toàn thế giới.

MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM

Trung tâm nghiên cứu bánh mì trên dây chuyển công nghiệp (IBCC) cung cấp cho các khách hàng trên khắp thế giới các phương tiện và dụng cụ để phát triển các giải pháp làm bánh một cách cụ thể chi tiết từ tiến hành nghiên cứu và thử nghiệm những ứng dụng mới trước khi bắt đầu sản xuất. Để đạt được mục tiêu này, trung tâm nghiên cứu bánh mì trên dây chuyển công nghiệp (IBCC) đã được xây dựng với qui mô đầy đủ các dụng cụ,trang thiết bị, đồng thời được thiết kế đặc biệt để tối đa hoá sự đổi mới của công nghệ và nâng cao hiệu suất của quy trình.

GIẢI PHÁP THIẾT KẾ RIÊNG

Tại IBCC, các nhóm nghiên cứu và cố vấn kỹ thuật của chúng tôi luôn luôn theo dõi các xu hướng hiện tại liên quan đến thành phần nguyên liệu, sự tương tác, quy trình sản xuất. Vì thế, khách hàng của chúng tôi sẽ nhận được một gói giải pháp được thiết kế riêng nhưng hoàn chỉnh bao gồm việc cung cấp các thành phần nguyên liệu, phát triển thành phẩm và công thức  sản xuất phù hợp với thiết bị và quy trình của họ, cũng như thực hiện đánh giá sản phẩm cùng với khách hàng.

IBCC còn cung cấp các khóa đào tạo về các ứng dụng công nghiệp cụ thể để khách hàng của chúng tôi có thể vận hành cửa hàng theo hướng tiên tiến và đổi mới nhất.

Để tìm hiểu thêm, quý khách hàng vui lòng liên hệ với đại diện Puratos của bạn.