Bánh mì Softgrain Sandwich

NGUYÊN LIỆU

CÁCH THỰC HIỆN

Bảo quản: Nhiệt độ phòng thường 25-35°C

Thời hạn sử dụng: 2 ngày

PHẦN BÁNH

- Trộn bột: Trộn tất cả nguyên liệu (trừ hạt nảy mầm) đến khi tới bột, sau đó cho hạt vào trộn đều

- Nghỉ bột lần đầu: 10-15 phút, chia bột 500gr, vo tròn 

- Nghỉ bột lần hai: 10-15 phút 

- Tạo hình: Tạo hình cho vào khuông sandwich 

- Ủ bột lần cuối: 45-60 phút, tùy theo nhiệt độ ủ


NƯỚNG BÁNH

Nhiệt độ: 180°C-200°C 

Thời gian: 30-35 phút


Bánh mì Softgrain Sandwich

Mức độ phức tạp:  

- Tổng khối lượng đô bột: 2.020 gr 

- Tổng khối lượng công thức: 2.020 gr 

- Khối lượng 1 đô bột: 500 gr 

- Khối lượng 1 bánh: 500 gr 

- Số lượng bánh: 4 cái 

Khám phá

Những công thức liên quan