Bánh sô cô la PAIN AUX

NGUYÊN LIỆU

Cách thực hiện

Bảo quản: nhiệt độ phòng thường (25-35°C)
Thời hạn sử dụng: 2 ngày

PHẦN BÁNH

- Trộn tất cả nguyên liệu (trừ bơ) đến khi tan hết nguyên liệu thì cho bơ vào trộn đến khi tới bột;

- Nghỉ bột lần đầu: 20-30 phút trong tủ đông; 

- Cán dough: Cán mỏng dough bột vừa với khổ bơ, gói phần bơ cán và cán 1 lần gắp 3, 1 lần gắp 4; 

- Nghỉ bột lần 2: 30 phút trong tủ đông; 

- Tạo hình: Cán mỏng dough bột tới 3mm, cuộn tạo hình croissant

- Ủ bột lần cuối: 120-150 phút, nhiệt độ 28ᵒC, độ ẩm 80%

- Trang trí: Quét trứng trên mặt bánh, có thể cắt bánh để tạo hình


NƯỚNG BÁNH

Nhiệt độ: 180°C-200°C

Thời gian: 14-16 phút


Bánh sô cô la PAIN AUX

Mức độ phức tạp:  

Recipe price:   293.000

- Tổng khối lượng đô bột: 2.270 gr 

- Tổng khối lượng c.thức: 2.570 gr 

- Khối lượng 1 đô bột: 45 gr 

- Khối lượng 1 bánh: 50 gr 

- Số lượng bánh: 50 cái 

Khám phá

Những công thức liên quan