bánh mì hoa cúc việt nam

NGUYÊN LIỆU

CÁCH THỰC HIỆN

Bảo quản: Nhiệt độ phòng thường (25-35°C)
Thời hạn sử dụng: 3 ngày

PHẦN BÁNH

- Trộn bột: Trộn tất cả nguyên liệu 4 phút chậm 3 phút nhanh (trừ bơ) đến khi tan hết nguyên liệu, sau đó cho bơ vào trộn đến khi tới bột 

- Nghỉ bột lần đầu: 20 phút, chia bột 70gr, cuộn thành dây tròn 

- Nghỉ bột lần hai: 10 phút 

- Tạo hình: Đan 3 dây, tạo hình bánh hoa cúc

- Ủ bột lần cuối: 60-70 phút, nhiệt độ 30ᵒC, độ ẩm 80%


NƯỚNG BÁNH
Nướng bánh 200°C, lò học, trong vòng 15 phút

Bánh Mì Hoa Cúc Việt Nam

Mức độ phức tạp:  

Recipe price:   181.440

- Tổng khối lượng đô bột: 2.020 gr 

- Tổng khối lượng công thức: 2.020 gr 

- Khối lượng 1 đô bột: 100 gr 

- Khối lượng 1 bánh: 100 gr 

- Số lượng bánh: 20 cái

Khám phá

Những công thức liên quan