Bun Mềm Rong Biển

NGUYÊN LIỆU

CÁCH THỰC HIỆN

Bảo quản: Nhiệt độ phòng thường (25-35°C)

Thời hạn sử dụng: 2 ngày

PHẦN BÁNH

- Trộn bột: Trộn tất cả nguyên liệu (trừ bơ) đến khi tan hết nguyên liệu thì cho bơ vào trộn đến khi tới bột 

- Nghỉ bột lần đầu: 10-15 phút, chia bột 50gr, vo tròn

- Nghỉ bột lần 2: 10-15 phút 

- Tạo hình: Vo tròn cho vào khuông hoặc khay nướng 

- Ủ bột lần cuối: 50-60 phút, nhiệt độ 30ᵒC, độ ẩm 80% 

- Trang trÍ: Quét trứng trên mặt bánh, rắc phần nhân và bơm mayonnaise décor


NƯỚNG BÁNH

Nhiệt độ: 180°C-200°C 

Thời gian: 14-16 phút


Bun Mềm Rong Biển

Mức độ phức tạp:  

- Tổng khối lượng đô bột: 1.817 gr 

- Tổng khối lượng c.thức: 1.987 gr 

- Khối lượng 1 đô bột: 50 gr 

- Khối lượng 1 bánh: 55 gr 

- Số lượng bánh: 36 cái