Thuần chay

THUẦN CHAY

Để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và xu hướng ngày càng tăng đối với các loại bánh nướng có nguồn gốc thực vật, Puratos tự hào cung cấp đầy đủ các giải pháp có nguồn gốc thực vật cho phép loại bỏ sữa, trứng và bơ cũng như cung cấp protein từ thực vật. Chúng tôi muốn mang đến nguồn cảm hứng, hương vị và kết cấu tuyệt đỉnh cùng niềm vui tột cùng khi làm được điều gì đó tốt đẹp. Để phát triển hôm nay và phát triển ngày mai, hãy tham gia cùng chúng tôi và Plant Forward!

Get Inspired

'Egg' in Nest

'Egg' in Nest

Recipe of 'Egg' in Nest

Peaches & Cream Plant-Based Croissant

Peaches & Cream Plant-Based Croissant

Recipe for Peaches & Cream Plant-Based Croissant. 100% delicious, crazy and flavorful, as well as more sustainable.

Puravita Pulses Tartine

Puravita Pulses Tartine

This whole wheat bread recipe is made with Puravita pulses and is perfect for sandwiches or toast. It’s easy to make and tastes great!

Pear Caramel Pie

Pear Caramel Pie

Recipe of Pear Caramel Pie

Nơi cung cấp nguyên liệu Puratos Grand-Place gần bạn