Cacao-Trace dẫn đường đến tương lai bền vững cho chuỗi Cacao

26 thg 6 2023

Cacao Trace
Community
Corporate

Chương trình Cacao-Trace của chúng tôi đang có những bước tiến đáng kể hướng tới một tương lai chuỗi ca cao bền vững. Chúng tôi vẫn kiên định với cam kết của mình đối với chuỗi ca cao và tất cả những người tham gia, duy trì cam kết ban đầu để đạt được một tương lai thực sự bền vững và chúng tôi tự hào theo đuổi các mục tiêu của mình cho năm 2025. Cùng với mục tiêu của mình, chúng tôi vui mừng chia sẻ Báo cáo 2022 Next Generation Cacao Foundation nêu bật một số thành tựu to lớn mà chúng tôi đã đạt được với khách hàng và cung cấp thông tin chi tiết về cách bạn có thể tham gia phong trào.

Từ việc trao quyền cho nông dân trồng ca cao đến giảm tác động đến môi trường, Cacao-Trace đang dẫn đầu trong việc tạo ra chuỗi ca cao bền vững. Theo Báo cáo của The 2022 Next Generation Cacao Foundation Report giới thiệu những thành tựu của chương trình trong các lĩnh vực như thu nhập của nông dân, đa dạng sinh học và giảm lượng khí thải carbon. Vào năm 2022, chúng tôi đã vượt mục tiêu khi thu được 2 triệu euro Tiền thưởng Sôcôla (Chocolate Bonus), số tiền này được gửi 100% cho nông dân.

DOANH THU TỐT HƠN CHO người NÔNG DÂN

The Quality Premium, được trả trực tiếp cho nông dân ngoài giá tại cổng trang trại đã có tác động thay đổi cuộc sống đối với 15.273 gia đình nông dân tham gia chương trình Cacao-Trace.

đầu tư vào giáo dục và sức khoẻ cho cộng đồng

Chúng tôi có thể đảm bảo nền giáo dục tốt hơn bằng cách xây dựng 3 phòng học ở Davidkro và phân phát 4.500 bộ dụng cụ học tập cho trẻ em. Sáng kiến ​​này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của chúng tôi nhằm chống lại lao động trẻ em, bao gồm năm trụ cột liên kết với nhau mà bạn có thể khám phá trong báo cáo của chúng tôi. Chúng tôi đã cung cấp điều kiện sức khỏe tốt hơn cho cộng đồng bằng cách xây dựng 1 trạm sản xuất ở Nero-Brousse và 12 tháp nước sạch mới.

Chúng tôi cũng đã triển khai thiết bị, quy trìnhđào tạo để hỗ trợ nông dân sản xuất sô cô la bền vững, có hương vị thơm ngon, cũng như phát triển nông lâm kết hợp mang lại nhiều đa dạng sinh học hơn, khả năng chống chịu khí hậu tốt hơn và nguồn thu nhập mới cho cộng đồng.

Những sáng kiến ​​này chỉ là một vài ví dụ về cách chúng tôi cam kết cải thiện cuộc sống của nông dân. Hãy cùng chúng tôi mở ra một tương lai bền vững cho chuỗi ca cao. Khám phá Báo cáo tích hợp đầy đủ của chúng tôi và hành động hướng tới một ngành sô cô la bền vững hơn.