SUNSET GLAZE

THAY THẾ TRỨNG QUÉT MẶT BÁNH CÓ NGUỒN GỐC THỰC VẬT

Tăng cường sự hấp dẫn cho những sản phẩm bánh nướng của bạn bằng cách thêm ánh vàng rực rỡ, sáng bóng - mà không cần sử dụng trứng!

LỢI ÍCH CỦA SUNSET GLAZE KHI THAY THẾ TRỨNG QUÉT MẶT

  • SÁNG BÓNG RỰC RỠ
  • AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM
  • GIẢI PHÁP ĐA NĂNG
  • KHÔNG BÁM BẨN KHAY

THAY THẾ TRỨNG QUÉT MẶT BÁNH CÓ NGUỒN GỐC THỰC VẬT

Tăng cường sự hấp dẫn cho những sản phẩm bánh nướng của bạn bằng cách thêm ánh vàng rực rỡ, sáng bóng - mà không cần sử dụng trứng!

LỢI ÍCH CỦA SUNSET GLAZE KHI THAY THẾ TRỨNG QUÉT MẶT

  • SÁNG BÓNG RỰC RỠ
  • AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM
  • GIẢI PHÁP ĐA NĂNG
  • KHÔNG BÁM BẨN KHAY

Got any further questions? We're happy to help.

Liên hệ với chúng tôi