Socola Nguyên Chất Sữa CT Chocolante 60 Day 57%

Sô cô la Sữa 60Days được sản xuất với quy trình đặc biệt ngắn ngày (60 ngày) so với quy trình sản xuất sô cô la bình thường (6 tháng đến 2 năm) tính từ khâu thu hạt trái chin đến sản xuất sô cô la

  • Kiểm soát các công đoạn lên men theo tiêu chuẩn Cacao-Trace
  • Công thức rang riêng đặc trưng luôn duy trì ở nhiệt độ thấp và sản xuất với mẻ nhỏ nhằm lưu giữ hương vị nguyên sơ trong hạt ca cao
  • Hương vị sữa dịu ngọt làm dậy lên nốt hương chua của trái cây khô và béo của hạt

Sô cô la Sữa 60Days được sản xuất với quy trình đặc biệt ngắn ngày (60 ngày) so với quy trình sản xuất sô cô la bình thường (6 tháng đến 2 năm) tính từ khâu thu hạt trái chin đến sản xuất sô cô la

  • Kiểm soát các công đoạn lên men theo tiêu chuẩn Cacao-Trace
  • Công thức rang riêng đặc trưng luôn duy trì ở nhiệt độ thấp và sản xuất với mẻ nhỏ nhằm lưu giữ hương vị nguyên sơ trong hạt ca cao
  • Hương vị sữa dịu ngọt làm dậy lên nốt hương chua của trái cây khô và béo của hạt

Got any further questions? We're happy to help.

Liên hệ với chúng tôi