Sô-cô-la Nguyên Chất Trắng Cocosphere

Socola nguyên chất trắng trong hình dạng trái banh rỗng, có lỗ nhỏ dùng để bơm nhân, rất dễ dàng trong việc thao tác

  • Tiết kiệm thời gian
  • Hương vị sô cô la nguyên chất thơm ngon
  • Đồng đều trong kích thước và cấu trúc
  • Có thể đa dạng cấu trúc và hương vị nhân một cách chủ động
Thành phần

Khối lượng ca cao, đường, bơ ca cao, chất nhũ hóa (322 (i), 476), hương liệu tự nhiên (vani).

Socola nguyên chất trắng trong hình dạng trái banh rỗng, có lỗ nhỏ dùng để bơm nhân, rất dễ dàng trong việc thao tác

  • Tiết kiệm thời gian
  • Hương vị sô cô la nguyên chất thơm ngon
  • Đồng đều trong kích thước và cấu trúc
  • Có thể đa dạng cấu trúc và hương vị nhân một cách chủ động

Got any further questions? We're happy to help.

Liên hệ với chúng tôi