Sô cô la đen nguyên chất Ghana 65% Hạt chip

Sô cô la nguyên chất dạng hình nón có khả năng chịu nhiệt khi nướng

  • Có khả năng chịu nhiệt khi nướng.
  • Hàm lượng ca cao: 65%; Hàm lượng béo: 37%
Thành phần

Khối lượng ca cao, đường, bơ ca cao, chất nhũ hóa (322 (i), 476), hương liệu tự nhiên (vani).

Sô cô la nguyên chất dạng hình nón có khả năng chịu nhiệt khi nướng

  • Có khả năng chịu nhiệt khi nướng.
  • Hàm lượng ca cao: 65%; Hàm lượng béo: 37%

Got any further questions? We're happy to help.

Liên hệ với chúng tôi