Sô Cô La Đen D003

Socola compound đen đậm thẻ cứng với hương vị đắng vừa phải, đa ứng dụng và đạt tiêu chuẩn của Cacao-Trace

  • Socola compound đen đậm thẻ cứng
  • Hương vị đắng vừa phải
  • Đa ứng dụng
  • Đạt tiêu chuẩn Cacao-Trace
Thành phần

Đường, chất béo thực vật, sữa bột, chất nhũ hoá (E492, E322 (i)), hương tổng hợp (vani và socola)

Socola compound đen đậm thẻ cứng với hương vị đắng vừa phải, đa ứng dụng và đạt tiêu chuẩn của Cacao-Trace

  • Socola compound đen đậm thẻ cứng
  • Hương vị đắng vừa phải
  • Đa ứng dụng
  • Đạt tiêu chuẩn Cacao-Trace

Got any further questions? We're happy to help.

Liên hệ với chúng tôi