Quick Step Croissant

Quick Step Croissant là giải pháp mới nhất hỗ trợ tăng cường độ mạnh và chất lượng cho đô bột cán lớp trong quá trình cấp đông.

  • Giảm thiểu chi phí nguyên vật liệu và chi phí vận hành.
  • Cải thiện cấu trúc và thời hạn sử dụng
  • Tăng cường độ mạnh và độ ổn định của đô bột
  • Thành phẩm bánh đẹp mắt

Quick Step Croissant là giải pháp mới nhất hỗ trợ tăng cường độ mạnh và chất lượng cho đô bột cán lớp trong quá trình cấp đông.

  • Giảm thiểu chi phí nguyên vật liệu và chi phí vận hành.
  • Cải thiện cấu trúc và thời hạn sử dụng
  • Tăng cường độ mạnh và độ ổn định của đô bột
  • Thành phẩm bánh đẹp mắt

Got any further questions? We're happy to help.

Liên hệ với chúng tôi