Nguyên Liệu Thực Phẩm S500 Acti Plus

Phụ gia đa dụng chất lượng cao S500 Acti-Plus với phụ gia không Bromat và ứng dụng bánh mì Baguette

  • Phụ gia không Bromat
  • Đa ứng dụng bánh mì Baguette
Thành phần

Tinh bột, chất nhũ hoá, mono and diacetly tartaric acid esters mono and diglycerides of fatty acid (E472), chất chống oxy hoá, ascorbic acid (E300), enzyme ameylase (E1300)

Phụ gia đa dụng chất lượng cao S500 Acti-Plus với phụ gia không Bromat và ứng dụng bánh mì Baguette

  • Phụ gia không Bromat
  • Đa ứng dụng bánh mì Baguette

Got any further questions? We're happy to help.

Liên hệ với chúng tôi