O-tentic Origin

Với O-tentic, bạn có thể tự do sáng tạo làm ra những chiếc bánh mì đậm chất truyền thống một cách nhanh chóng. Hơn thế nữa O-tentic có chất lượng vượt trội và ổn định để dễ dàng ứng dụng cho mọi quy trình ủ.

  • Đúng chuẩn truyền thống
  • Hoàn hảo cho mọi công thức bánh mì
  • Độ ẩm cao giúp kéo dài độ tươi

Với O-tentic, bạn có thể tự do sáng tạo làm ra những chiếc bánh mì đậm chất truyền thống một cách nhanh chóng. Hơn thế nữa O-tentic có chất lượng vượt trội và ổn định để dễ dàng ứng dụng cho mọi quy trình ủ.

  • Đúng chuẩn truyền thống
  • Hoàn hảo cho mọi công thức bánh mì
  • Độ ẩm cao giúp kéo dài độ tươi

Got any further questions? We're happy to help.

Liên hệ với chúng tôi