Mứt Phủ Bóng Vị Mơ

Mứt phủ bóng vị mơ dùng để trang trí bánh mì và bánh ngọt, giúp bề mặt bánh không bị khô, tiện lợi khi sử dụng

  • Trang trí bánh mì và bánh ngọt
  • Tạo độ bóng hiệu quả
  • Giúp bề mắt bánh không bị khô
  • Tiện lợi khi sử dụng

Mứt phủ bóng vị mơ dùng để trang trí bánh mì và bánh ngọt, giúp bề mặt bánh không bị khô, tiện lợi khi sử dụng

  • Trang trí bánh mì và bánh ngọt
  • Tạo độ bóng hiệu quả
  • Giúp bề mắt bánh không bị khô
  • Tiện lợi khi sử dụng