Mứt Phủ Bóng

Mứt phủ bóng miroir giúp phủ bóng những chiếc bánh có bề mặt phẳng, tạo độ bóng và giữ ẩm cho bánh

  • Tạo độ sáng bóng cho bánh
  • Giữ ẩm cho bánh hoặc trái cấy
  • Cấu trúc sáng bóng mịn
  • Tiện lợi sử dụng

Mứt phủ bóng miroir giúp phủ bóng những chiếc bánh có bề mặt phẳng, tạo độ bóng và giữ ẩm cho bánh

  • Tạo độ sáng bóng cho bánh
  • Giữ ẩm cho bánh hoặc trái cấy
  • Cấu trúc sáng bóng mịn
  • Tiện lợi sử dụng

Got any further questions? We're happy to help.

Liên hệ với chúng tôi