Mimetic 32 - Bơ Thực Vật Dạng Thẻ

MIMETIC 32 là một loại chất béo đặc biệt có nguồn gốc hoàn toàn từ thực vật, được làm từ các nguyên liệu chọn lọc và có hương vị độc đáo, thơm ngon. Bạn có thể sử dụng MIMETIC 32 để thay thế 1-1 cho bơ/bơ thực vật hiện tại đang dùng cho thao tác cán lớp

  • Một thế hệ chất béo mới
  • Mang đến một trải nghiệm đặc biệt về hướng vị
  • Dễ dàng thao tác ở nhiệt độ trên 18 độ C

Không chứa cholesterol, Có nguồn gốc thực vật

MIMETIC 32 là một loại chất béo đặc biệt có nguồn gốc hoàn toàn từ thực vật, được làm từ các nguyên liệu chọn lọc và có hương vị độc đáo, thơm ngon. Bạn có thể sử dụng MIMETIC 32 để thay thế 1-1 cho bơ/bơ thực vật hiện tại đang dùng cho thao tác cán lớp

  • Một thế hệ chất béo mới
  • Mang đến một trải nghiệm đặc biệt về hướng vị
  • Dễ dàng thao tác ở nhiệt độ trên 18 độ C

Got any further questions? We're happy to help.

Liên hệ với chúng tôi