CT Sô-cô-la ChocoDipping Sữa

Socola sữa compound dạng sệt, mang hương vị tuyệt hảo. Là giải pháp cho ứng dụng nhúng

  • Cấu trúc mềm dẻo
  • Không nứt bề mặt
  • Độ bám cao, chịu nhiệt tốt
  • Độ dày hoàn hảo

Socola sữa compound dạng sệt, mang hương vị tuyệt hảo. Là giải pháp cho ứng dụng nhúng

  • Cấu trúc mềm dẻo
  • Không nứt bề mặt
  • Độ bám cao, chịu nhiệt tốt
  • Độ dày hoàn hảo

Got any further questions? We're happy to help.

Liên hệ với chúng tôi