Bột Trộn TSCC Vị Chocolate

Tegral Satin Cream Cake dòng bột trộn bánh ngọt cao cấp hương vị socola với cấu trúc mềm ẩm tốt và đa ứng dụng

  • Cấu trúc đặc biệt có thể làm nhiều loại bánh khác nhau
  • cấu trúc bánh mềm ẩm
  • ứng dụng Acti-fresh
Thành phần

Đường, tinh bột biến tính (1414), chất béo thực vật, sữa bột gầy, chất làm dày (401), hương tổng hợp (vani), màu tổng hộp (160a(i))

Tegral Satin Cream Cake dòng bột trộn bánh ngọt cao cấp hương vị socola với cấu trúc mềm ẩm tốt và đa ứng dụng

  • Cấu trúc đặc biệt có thể làm nhiều loại bánh khác nhau
  • cấu trúc bánh mềm ẩm
  • ứng dụng Acti-fresh

Got any further questions? We're happy to help.

Liên hệ với chúng tôi