Bột Trộn O-tentic Durum

Bột trộn nhào chua O-tentic là công thức để tạo ra một chiếc bánh mì mang hương vị truyền thống đặc trưng của vùng Địa Trung Hải

  • Công thức tạo ra chiếc bánh mì mang hương vị truyền thống Địa Trung Hải
  • Lên men tự nhiên theo phương thức truyền thống
  • Đa ứng dụng

Bột trộn nhào chua O-tentic là công thức để tạo ra một chiếc bánh mì mang hương vị truyền thống đặc trưng của vùng Địa Trung Hải

  • Công thức tạo ra chiếc bánh mì mang hương vị truyền thống Địa Trung Hải
  • Lên men tự nhiên theo phương thức truyền thống
  • Đa ứng dụng

Got any further questions? We're happy to help.

Liên hệ với chúng tôi