Bột Trộn Nhân Kem Su Cremyvit

Bột trộn nhân kem su Cremyvit với hương vị béo ngon và cấu trúc kem mềm

  • Bột trộn nhân kem su cấu trúc kem mềm mượt,
  • Hương vị ngon béo
  • Ổn định khi nướng và có thể trữ lạnh
Thành phần

Đường, tinh bột biến tính (1414), chất béo thực vật, sữa bột gầy, chất làm dày (401), hương tổng hợp (vani), màu tổng hộp (160a(i))

Bột trộn nhân kem su Cremyvit với hương vị béo ngon và cấu trúc kem mềm

  • Bột trộn nhân kem su cấu trúc kem mềm mượt,
  • Hương vị ngon béo
  • Ổn định khi nướng và có thể trữ lạnh

Got any further questions? We're happy to help.

Liên hệ với chúng tôi