Bột Trộn Bánh Tegral Allegro New

Bột trộn sẵn chuyên làm bánh muffin giúp cho cấu trúc bánh muffin nở đẹp tiết kiệm thời gian

  • Bột trộn sẵn chuyên làm bánh muffi
  • Cấu trúc bánh muffin nở đẹp
  • Tiết kiệm thời gian
  • Đa ứng dụng
Thành phần

Đường (45%), bột mì, tinh bột, tinh bột biến tính (E1414), bột gầy, chất nhũ hoá (E471), chất tạo xốp (E450i, E500ii), muối i-ốt, hương bơ, màu (E160a(ii))

Bột trộn sẵn chuyên làm bánh muffin giúp cho cấu trúc bánh muffin nở đẹp tiết kiệm thời gian

  • Bột trộn sẵn chuyên làm bánh muffi
  • Cấu trúc bánh muffin nở đẹp
  • Tiết kiệm thời gian
  • Đa ứng dụng

Got any further questions? We're happy to help.

Liên hệ với chúng tôi