Bột Trộn Bánh Mì Ciabatta

Bột trộn Sẵn Easy Ciabatta là bột trộn sẵn chuyên dùng làm nguyên liệu trong chế biến các loại bánh nướng vô cùng tiện lợi

  • Bột trộn sẵn easy ciabatta dùng làm nguyên liệu làm bánh
  • Tiện lợi tối ưu hoá thời gian
  • Đa ứng dụng

Bột trộn Sẵn Easy Ciabatta là bột trộn sẵn chuyên dùng làm nguyên liệu trong chế biến các loại bánh nướng vô cùng tiện lợi

  • Bột trộn sẵn easy ciabatta dùng làm nguyên liệu làm bánh
  • Tiện lợi tối ưu hoá thời gian
  • Đa ứng dụng

Got any further questions? We're happy to help.

Liên hệ với chúng tôi