Bột Trộn Bánh Bông Lan Chiffon Master

Bột trộn sẵn bánh bông lan Chiffon Master với cấu trúc bánh bông lan xốp, dộ đàn hồi và độ tan tốt, cực kỳ tiện lợi và dễ sử dụng

  • Bánh bông lan xốp
  • Cấu trúc bánh mềm, ẩm dai
  • Độ đàn hồi và độ tan của bánh tốt
  • Tiện lợi và dễ sử dụng
  • Đa ứng dụng
Thành phần

Đường (45%), bột mì, tinh bột, tinh bột biến tính (E1414), bột gầy, chất nhũ hoá (E471), chất tạo xốp (E450i, E500ii), muối i-ốt, hương bơ, màu (E160a(ii))

Bột trộn sẵn bánh bông lan Chiffon Master với cấu trúc bánh bông lan xốp, dộ đàn hồi và độ tan tốt, cực kỳ tiện lợi và dễ sử dụng

  • Bánh bông lan xốp
  • Cấu trúc bánh mềm, ẩm dai
  • Độ đàn hồi và độ tan của bánh tốt
  • Tiện lợi và dễ sử dụng
  • Đa ứng dụng

Got any further questions? We're happy to help.

Liên hệ với chúng tôi