Bột sô-cô-la Nguyên Chất VN PN02

Hương vị sô cô la nguyên chất thơm ngon, tuyệt hảo với hàm lượng béo cao 22-24%. Sản phẩm có chứa ca cao nhão, tiện dụng không cần temper khi sử dụng

  • Sản phẩm có chứa ca cao nhão, tiện dụng không cần temper khi sử dụng

Hương vị sô cô la nguyên chất thơm ngon, tuyệt hảo với hàm lượng béo cao 22-24%. Sản phẩm có chứa ca cao nhão, tiện dụng không cần temper khi sử dụng

  • Sản phẩm có chứa ca cao nhão, tiện dụng không cần temper khi sử dụng

Got any further questions? We're happy to help.

Liên hệ với chúng tôi