Bơ cán thực vật Aristo

Bơ thực vật 100%; hương thơm đặc trưng;ứng dụng bánh cán lớp;cấu trúc bánh cán lớp nở đẹp

  • Đặc trưng dành cho các ứng dụng bánh cán lớp
  • Giúp cấu trúc bánh cán lớp nở đẹp
  • Dễ sử dụng và tiết kiệm thời gian

Bơ thực vật 100%; hương thơm đặc trưng;ứng dụng bánh cán lớp;cấu trúc bánh cán lớp nở đẹp

  • Đặc trưng dành cho các ứng dụng bánh cán lớp
  • Giúp cấu trúc bánh cán lớp nở đẹp
  • Dễ sử dụng và tiết kiệm thời gian