Bột trộn sẵn làm bánh Donut

Bằng những công nghệ hàng đầu và giải pháp enzym độc quyền từ Puratos Grand-Place, TEGRAL SOFT’R DONUT mang đến giải pháp tiện dụng chỉ cần thêm men và nước

  • Ít thấm hút dầu
  • Mềm, ẩm giữ độ tươi lâu
  • Cấu trúc, hương vị chuẩn bánh chuẩn Mỹ
  • Đa ứng dụng

Bằng những công nghệ hàng đầu và giải pháp enzym độc quyền từ Puratos Grand-Place, TEGRAL SOFT’R DONUT mang đến giải pháp tiện dụng chỉ cần thêm men và nước

  • Ít thấm hút dầu
  • Mềm, ẩm giữ độ tươi lâu
  • Cấu trúc, hương vị chuẩn bánh chuẩn Mỹ
  • Đa ứng dụng

Got any further questions? We're happy to help.

Liên hệ với chúng tôi