CACAO-TRACE: QUỸ TIỀN THƯỞNG SÔ CÔ LA 2017

8 thg 2 2018

Công ty
Cam kết

Phân phối Quỹ tiền thưởng Chocolate năm 2017

Có rất nhiều chương trình "bền vững" khác nhau về sô cô la trên thế giới nhưng chỉ có một chương trình vừa tạo ra giá trị vừa chia sẻ giá trị đó thông qua việc cải tiến hương vị sô cô la và chính sách thưởng tiền thông qua việc bán sản phẩm sô cô la.

Thưởng Sô cô la là một phần trong chương trình Cacao-Trace. Đây là một sáng kiến độc đáo nhằm chia sẻ lợi nhuận giữa những người yêu thích sô cô la và những nông dân trồng ca cao, đồng thời giúp đảm bảo việc trồng ca cao vẫn là một ngành kinh doanh bền vững và đầy hứa hẹn trong tương lai.

Với mỗi ki lô gam sô cô la được bán đi, chúng tôi sẽ trực tiếp trả lại €0,10 cho những người nông dân trồng ca cao mà chúng tôi hợp tác cùng.

Vào năm 2017, chúng tôi đã phân bổ lại tổng tiền thưởng trị giá €177,638 cho nông dân thuộc chương trình Cacao-Trace của chúng tôi ở Việt Nam và Philippines. Chương trình "Thưởng Sô cô la" ở Bờ Biển Ngà sẽ được bắt đầu vào năm 2018 bằng việc bán các sản phẩm thuộc nhãn Belcolade được công nhận đạt chuẩn Cacao-Trace.