LÝ DO ĐỂ CẢI TIẾN CÙNG PURATOS

Food Innovation for good

Tại Puratos, chúng tôi được thúc đẩy bởi niềm tin rằng cải tiến thực phẩm là động lực hướng tới những điều tốt đẹp. Sứ mệnh của chúng tôi là khai thác tiềm năng của thực phẩm để tác động tích cực đến sự sáng tạo, làm hài lòng khách hàng và góp phần tạo nên một hành tinh khỏe mạnh hơn. Chúng tôi tận tâm khám phá những động lực đằng sau những đổi mới hợp tác của chúng tôi với khách hàng.

Khám phá nhiều giải pháp thực phẩm sáng tạo của chúng tôi được thiết kế để cải tiến hương vị, tăng cường sức khỏe và hạnh phúc, đồng thời góp phần vào một tương lai tươi sáng hơn. Từ những nguyên liệu được chế tạo tỉ mỉ dành cho thợ làm bánh và thợ làm bánh cho đến các giải pháp cải tiến cho sản xuất và bán lẻ thực phẩm, các sản phẩm của chúng tôi được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Khám phá vô hạn những lý do để đổi mới với Puratos.

Lý do để cải tiến #11

Lý do để cải tiến #11

Vị ngọt không tội lỗi

Lý do để cải tiến #43

Lý do để cải tiến #43

Tiếp sức cho cuộc sống bằng lòng tốt

Lý do để cải tiến #56

Lý do để cải tiến #56

Tạo niềm đam mê lành mạnh hơn

Lý do để cải tiến #78

Lý do để cải tiến #78

Sức khoẻ đường ruột

Lý do để cải tiến #104

Lý do để cải tiến #104

Nuôi dưỡng hành tinh, làm hài lòng người tiêu dùng

Quan tâm đến việc mua sản phẩm của chúng tôi?

Quan tâm đến việc mua sản phẩm của chúng tôi?

Hãy mua những sản phẩm cải tiến của chúng tôi để sống đời trọn vẹn ngay hôm nay

Sẵn sàng để đổi mới mãi mãi?

Đưa doanh nghiệp của bạn lên tầm cao mới với sự lựa chọn cẩn thận về các nguyên liệu được thiết kế vì sức khỏe người tiêu dùng, tính bền vững cho hành tinh và sự tiện lợi hơn nữa. Vượt quá mong đợi của người tiêu dùng và đạt được mức độ thành công mới.

Khám phá

Our innovative recipes

Nutritious muffin

Nutritious muffin

If your customers are interested to buy a muffin…they might as well opt for a more nutritious option! Get inspired by this recipe!

Fiber bubble bar

Fiber bubble bar

Fiber is an essential nutrient that plays a crucial role in maintaining a healthy diet. In fact, it’s a superhero nutrient that is well-known for its ability to regulate digestion, lower cholesterol levels, control blood sugar levels, and much more!

Nutritious Brioche

Nutritious Brioche

Discover this brioche recipe, the perfect choice for those looking for a delicious treat that is also nutritionally balanced.

Baiota - Wheat Toast Bread

Baiota - Wheat Toast Bread

Are you looking for a way to boost the fiber content in your bread? We can help! Our fermented wheat bran sourdough, Sapore Baiota, helps bakers to add fibers and create great-tasting baked goods with a possible added bonus of a Gut Health claim.

Wild Blueberry Danish

Wild Blueberry Danish

More fruits, less of the rest! Make your patisserie and pastries more nourishing by adding fruit fillings. Our Topfil fruit fillings contain up to 90% fruits

Vegan Croissant

Vegan Croissant

Discover the sustainable way to indulge in delicious croissants with our plant-based recipe. Featuring innovative ingredients, our recipe is proven by LCA-PEF to have up to 50% less environmental impact than non-vegan croissants.

Vegan Brioche from Paris

Vegan Brioche from Paris

Looking for a sustainable twist on a classic French pastry? Our 100% plant-based brioche from Paris recipe has been proven to have a significantly lower environmental impact than a non-vegan brioche, reducing its impact by 55%.

Buttery French Brioche Fat-Reduced

Buttery French Brioche Fat-Reduced

Looking for a healthier and more sustainable twist on classic French brioche? Our buttery fat-reduced recipe has been proven to have a significantly lower environmental impact than traditional brioche, reducing its impact by up to 9%.

Toast Bread

Toast Bread

With up to a 50% waste reduction and longer shelf life, this recipe is innovative and more sustainable.

Bun and Hot Dog Easy

Bun and Hot Dog Easy

Recipe of Bun and Hot Dog Easy