LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

HÀNH TRÌNH CỦA PURATOS

Từ khởi đầu khiêm tốn đến thành công trên toàn thế giới, hãy tham gia cùng chúng tôi trên hành trình khám phá lịch sử và di sản.

Cho đến nay, chúng tôi đã phát triển một công ty khởi nghiệp của Bỉ, trở thành một tập đoàn toàn cầu với hơn 9000 nhân viên, 93 trung tâm nghiên cứu, và hơn 65 hoạt động sản xuất trên 81 quốc gia. Đây là một niềm tự hào khi nhìn lại một thế kỷ của sự làm việc chăm chỉ, can đảm và không ngừng đổi mới. Cảm ơn vì đã làm mọi thứ thành có thể và hãy tiếp tục cùng nhau xây dựng 100 năm thành công tiếp theo. 

drone picture of the Puratos HQ plant, Groot-Bijgaarden, 2020 headquarter head quarter belgium site production quality center

Our Organisation

Learn more about the Puratos organisation, a global, customer-centred organisation and close-knit family company.