Tại Puratos, chúng tôi cam kết liên tục cải thiện hiệu suất phát triển bền vững của mình, đánh giá theo các phương pháp thực hành tốt nhất được triển khai trên thị trường và cộng tác với toàn bộ chuỗi giá trị để cải thiện xã hội trên toàn thế giới. Đây là lý do tại sao chúng tôi sử dụng các chương trình chứng nhận và khuôn khổ ghi nhãn đã được thiết lập tốt để đo lường tác động của mình một cách đáng tin cậy, nhằm trao đổi một cách minh bạch về tác động đó với tất cả các bên liên quan và để hưởng lợi cũng như đóng góp vào việc cải thiện các thông lệ và kiến ​​thức chuyên môn toàn cầu.

Nguồn cung ứng có trách nhiệm

RSPO: Hội nghị bàn tròn về dầu cọ bền vững

RSPO: Hội nghị bàn tròn về dầu cọ bền vững

RSPO, một tổ chức phi lợi nhuận toàn cầu, chuyên tập hợp các bên liên quan từ khắp chuỗi cung ứng dầu cọ lại với nhau. Sứ mệnh của họ là phát triển và thực hiện các tiêu chuẩn toàn cầu về dầu cọ bền vững. Là một phần của sáng kiến ​​này, họ làm việc với nhiều đơn vị khác nhau, một trong số đó là Puratos. Puratos, có giấy phép số 2-1152-20-000-00, là người tham gia tích cực vào sứ mệnh này, góp phần vào tương lai bền vững của ngành sản xuất dầu cọ.

Liên minh rừng nhiệt đới

Liên minh rừng nhiệt đới

Chứng nhận của Rainforest Alliance giúp nông dân sản xuất cây trồng tốt hơn, thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng năng suất và giảm chi phí. Những lợi ích này mang lại cho các công ty nguồn cung cấp sản phẩm được chứng nhận ổn định và đảm bảo. Tại Puratos, chúng tôi kết hợp ca cao và hạt phỉ được chứng nhận của Rainforest Alliance vào chuỗi cung ứng của mình.

Thương mại công bằng (Fairtrade)

Thương mại công bằng (Fairtrade)

Cách tiếp cận của Thương mại công bằng cho phép nông dân và công nhân có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với cuộc sống của họ, Thương mại công bằng hỗ trợ và thách thức các doanh nghiệp và chính phủ đồng thời kết nối nông dân và công nhân với những người mua sản phẩm của họ. Tại Puratos, chúng tôi kết hợp ca cao, đường, vani và các loại hạt được chứng nhận Thương mại công bằng vào chuỗi cung ứng của mình.

Hội đồng quản lý rừng (FSC)

Hội đồng quản lý rừng (FSC)

FSC cung cấp các giải pháp tìm nguồn cung ứng bền vững hỗ trợ lâm nghiệp có trách nhiệm. Họ là công ty đi đầu trong quản lý rừng bền vững, vận hành hệ thống chứng chỉ rừng nghiêm ngặt và đáng tin cậy nhất thế giới. Tại Puratos, chúng tôi sử dụng FSC cho vật liệu đóng gói của mình.

Môi trường

CDP

CDP

CDP là tiêu chuẩn vàng cho báo cáo môi trường, vận hành hệ thống công bố thông tin toàn cầu dành cho các nhà đầu tư, công ty, thành phố, tiểu bang và khu vực để quản lý và cải thiện các tác động môi trường của họ. Puratos đạt điểm B cả về Nước và Biến đổi khí hậu.

Trung hòa cacbon

Trung hòa cacbon

Một số địa điểm của Puratos và Sôcôla 60Days của chúng tôi đã đạt được mức trung hòa carbon. Điều này được chứng nhận bởi nhãn CO2 - NEUTRAL thu được từ Vinçotte theo tiêu chuẩn quốc tế PAS 2060 về tính trung hòa CO2, đảm bảo tác động tích cực đến khí hậu 1 cách đáng tin cậy. Các địa điểm trung hòa carbon bao gồm: Philippines, Áo, Việt Nam, Thái Lan và Brazil.

Chuỗi cung ứng

SEDEX

SEDEX

Sedex là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập với mục đích hoạt động nhằm định hướng cải tiến đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Công cụ Sedex giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về chuỗi cung ứng của mình, đồng thời giúp chúng tôi giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động bền vững của các nhà cung cấp cũng như các rủi ro liên quan đến xã hội, môi trường và đạo đức kinh doanh. Puratos là thành viên của SEDEX.

Responsible Sourcing

To manufacture high-quality ingredients for our bakery, patisserie, and chocolate industry, Puratos sources many different raw materials from around the world. We are 100% committed to responsible sourcing and make sure we collaborate and maintain an open dialog with the people involved in our supply chain.

Environment

We are dedicated to creating a positive impact on society. To this end, we are implementing plans to achieve CO2 neutrality, use water responsibly, and reduce waste.