Cookie Policy

Tổng quan

Để làm cho trang web này hoạt động chính xác, đôi khi chúng tôi đặt các tệp dữ liệu nhỏ được gọi là cookie trên thiết bị của bạn. Hầu hết các trang web cũng làm điều này.

Cookies là gì?

Cookie là một tệp văn bản nhỏ mà một trang web lưu trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn truy cập trang web. Nó cho phép trang web ghi nhớ các hành động và tùy chọn của bạn (như đăng nhập, ngôn ngữ, kích thước phông chữ và các tùy chọn hiển thị khác) trong một khoảng thời gian, vì vậy bạn không phải tiếp tục nhập lại bất cứ khi nào bạn quay lại trang web hoặc duyệt từ trang này sang trang khác.

Làm thế nào để chúng ta sử dụng cookie?


Cookie của bên thứ nhất (cookie thiết yếu)

Đây là những cookie được tạo bởi Puratos và sẽ cho phép bạn sử dụng trang web của chúng tôi một cách tối ưu.

#

Cookie của bên thứ ba (cookie tùy chọn)

Đây là những cookie được tạo bởi các công ty khác. Chúng cho phép chúng tôi theo dõi việc sử dụng trang web và phân tích và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị. Thông tin được thu thập thông qua các cookie này không được lưu trữ và không thể được sử dụng để xác định bạn là một cá nhân.

#

Cách kiểm soát cookie

Bạn có thể kiểm soát và / hoặc xóa cookie theo ý muốn - để biết chi tiết, xem tại aboutcookies.org. Bạn có thể xóa tất cả các cookie đã có trên máy tính của bạn và bạn có thể đặt hầu hết các trình duyệt để ngăn chặn chúng được đặt. Tuy nhiên, nếu bạn làm điều này, bạn có thể phải điều chỉnh thủ công một số tùy chọn mỗi khi bạn truy cập một trang web và một số dịch vụ và chức năng có thể không hoạt động.