Yuzu & Hazelnut truffle

Nguyên liệu

g
Nhân Yuzu & Hazelnut
Whipping cream 190
Almond & Hazelnut Praline 100
Bơ cacao* 350
Vỏ chanh vàng 350
Rượu cointreau 15
Rượu Grand Marnier 40% 60
Vỏ kẹo
Cocosphere Đen (2g/viên)* 164
Bột sô cô la nguyên chất không đường* 350
Chocolanté, GOC Dark 69%* 40
Đường tuyết không tan 15

Cách làm

Nhân Yuzu & Hazelnut
  • Nấu ấm whipping cream, cho vào hỗn hợp almond & hazelnut praline và bơ ca cao đã nấu chảy, trộn đều.
  • Cho vỏ chanh vàng và rượu vào hỗn hợp trên và trộn đều.

Tạo hình
  • Bơm nhân Yuzu & hazelnut vào từng viên cocosphere
  • Dùng sô cô la đen Chocolanté Dark 69% trám lại cho kín
  • Lăn viên cocosphere qua phần bột sô cô la nguyên chất đã trộn với đường tuyết.