Chương trình Cacao-Trace ra mắt tại Papua New Guinea

25 thg 6 2018

Corporate
Commitments

Puratos triển khai chương trình tìm nguồn cung ứng ca cao bền vững Cacao-Trace tại Papua New Guinea

Sau khi giới thiệu thành công chương trình tìm nguồn cung ứng ca cao bền vững Cacao-Trace tại Việt Nam, Côte dátIvoire và Philippines, Puratos hiện đang triển khai nó tại Papua New Guinea.

Bước đầu tiên trong chương trình là điều chỉnh và chuẩn hóa quy trình lên men hạt ca cao tại khoảng 60 trung tâm sau thu hoạch thuộc sở hữu địa phương để đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của Cacao-Trace. Bằng cách kiểm soát quá trình lên men tại chỗ, Puratos đã có thể tăng chất lượng của hạt ca cao một cách đáng kể. Kết quả chính là sản phẩm sô cô la với một hương vị đặc biệt.

Ngoài việc đưa ra các hướng dẫn lên men và thiết lập các biện pháp kiểm soát chất lượng đối với các lô nhỏ (theo từng lô, thay vì theo từng thùng), Puratos cũng điều chỉnh các hệ thống sấy. Điều này cho phép hạt ca cao PNG đạt được tiềm năng hương vị đích thực của chúng. Điều này rất quan trọng, vì khu vực này thường sử dụng quy trình sấy khô tạo ra mùi khói.

Bây giờ, những điều cơ bản của chương trình đã được áp dụng, nó được theo dõi và cải tiến liên tục theo các hướng dẫn chứng nhận Cacao-Trace. Trong sáu tháng hoạt động, chương trình đã có tác động rất tích cực đến môi trường và sinh kế của cộng đồng địa phương. Bước tiếp theo, chương trình cộng thưởng Chocolate sẽ được thực hiện. Điều này sẽ cải thiện lợi ích cho cộng đồng hơn nữa. Cuối cùng, trung tâm sẽ được chứng nhận hữu cơ, mang lại một loại sô cô la hữu cơ độc đáo và bền vững.

Khi triển khai, ở mỗi lãnh thổ, chương trình tìm nguồn cung ứng ca cao bền vững Puratos Cacao-Trace đang chứng minh rằng chương trình này thật sự tốt cho tương lai của sô cô la, cho môi trường và cho người trồng ca cao địa phương.