Sản phẩm

Puratos cung cấp các sản phẩm phù hợp với kỳ vọng của người tiêu dùng ngày nay đồng thời đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Puratos có một loạt các sản phẩm không chỉ giúp giảm chất béo và muối trong thành phẩm mà còn có các giải pháp có thể giúp tăng cường ngũ cốc và hạt trong các sản phẩm bánh.

Tập trung vào

Dinh dưỡng

Chúng tôi mong muốn đóng vai trò chủ động trong việc cung cấp các sản phẩm có lợi ích dinh dưỡng hơn trên thị trường. Đó là lý do tại sao chúng tôi tích hợp dinh dưỡng vào mọi sản phẩm chúng tôi làm.

Khám phá

Công cụ & Dịch vụ của chúng tôi

Chia sẻ kinh nghiệm và sự hiểu biết của chúng tôi với bạn

Khám phá