Nguồn cung ứng

Để sản xuất các sản phẩm thực phẩm chất lượng cao, chúng ta phải có sự tiếp cận không bị gián đoạn với nhiều loại nguyên liệu khác nhau từ khắp nơi trên thế giới. Đồng thời, chúng tôi nhận thấy rằng nhu cầu về nguyên liệu cơ bản có thể gây áp lực rất lớn lên hệ sinh thái tự nhiên và ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của cộng đồng địa phương. Đó là lý do tại sao chúng tôi cam kết có trách nhiệm trong việc tìm nguồn cung ứng.

Có trách nhiệm trong việc tìm nguồn cung ứng

Tại Puratos, chúng tôi biết rằng việc có trách nhiệm trong tìm nguồn cung ứng là chìa khóa cho việc kinh doanh có đạo đức và người tiêu dùng có quyền quan tâm đến nguồn gốc thực phẩm, và cách sản xuất. Và thực tế là chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi cộng tác và duy trì sự trao đổi cởi mở với những người liên quan đến chuỗi cung ứng của chúng tôi.

Mục tiêu của chúng tôi

Như một công ty luôn cố gắng có trách nhiệm trong việc tìm nguồn cung ứng vào mọi thời điểm, chúng tôi có hai mục tiêu chính:

  • Ưu tiên nguyên liệu, bao bì, thiết bị và dịch vụ thân thiện với môi trường, mang lại lợi ích cho xã hội và mang lại giá trị trong suốt quá trình sử dụng
  • Ủng hộ các nhà cung cấp mà luôn chia sẻ với chúng tôi về mục tiêu mang tính bền vững và hướng đến duy trì một chuỗi cung ứng bền vững hơn

Cacao-Trace

Cacao-Trace là chương trình phát triển ca cao bền vững của Puratos, dựa trên sự kết hợp yếu tố môi trường, tài chính và lấy con người làm trung tâm phát triển, tất cả nhằm mục đích nâng cao kiến thức và kỹ năng canh tác cho người nông dân. Cacao-Trace tập trung vào mặt chất lượng, truyền đạt kiến thức và đào tạo nông dân giúp họ canh tác bền vững và đạt năng suất cao, từ đó giúp nông dân có cuộc sống tốt đẹp hơn đồng thời phát triển nguồn cung ứng ca cao bền vững. Chương trình có quy trình chứng nhận riêng và được kiểm toán hàng năm bởi một bên thứ ba độc lập. Nó hiện đang hoạt động tại Việt Nam và Bờ Biển Ngà và sớm có mặt tại nhiều quốc gia ở Tây Phi và Đông Nam Á.

Cacao Trace farmer

SEDEX

Puratos thành viên của SEDEX, một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập để cải tiến việc thực hành đạo đức trong kinh doanh và trách nhiệm xã hội trong chuỗi cung ứng.

RSPO

Puratos là thành viên của Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO) - Hội nghị bàn tròn về bền vững dầu cọ - một tổ chức phi lợi nhuận liên kết tất cả các bên liên quan với ngành công nghiệp dầu cọ. Mục đích của tổ chức là phát triển và thực hiện các tiêu chuẩn chứng nhận dầu cọ bền vững toàn cầu.