Với tư cách là một doanh nghiệp, chúng tôi nên nhận thức rõ về tác động môi trường mà chúng tôi tạo ra; hơn nữa, chúng tôi cũng muốn đóng một vai trò có trách nhiệm trong thách thức toàn cầu đặt ra bởi biến đổi khí hậu. Hơn nữa, trong ngành công nghiệp thực phẩm, chúng ta đang trực tiếp đối mặt với những vấn đề liên quan đến việc sử dụng các nguyên liệu cơ bản có trên tầng sinh quyển. Trong khi Puratos đang cố gắng để đẩy mạnh tăng trưởng, chúng tôi cũng cam kết giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái. Một trong những giải pháp chính là sử dụng các sản phẩm chất lượng cao thân thiện với môi trường và thông qua sự hiện diện của chúng tôi ở nhiều quốc gia, mặt khác chúng tôi cũng giảm khí thải nhà kính (năng lượng chuyển hóa thành CO2), giảm lượng chất thải và lượng tiêu thụ nước.

Hướng đến một doanh nghiệp bền vững hơn

Puratos tin tưởng mạnh mẽ vào sự cần thiết cho sự bền vững, và chúng tôi luôn luôn nhận thức được rằng cách thức mà công ty hoạt động có thể ảnh hưởng đến xã hội và môi trường. Do đó, chúng tôi dành nhiều nguồn lực vào việc phát triển các giải pháp mà chúng tôi có thể áp dụng, ngay cả trong tiết kiệm năng lượng, năng lượng tái tạo hoặc xử lý chất thải.

Chúng tôi triển khai các nỗ lực, kế hoạch  nhằm giảm thiểu tác động của chúng tôi đến môi trường càng nhiều càng tốt. Đây không chỉ là vấn đề trong sản xuất sản phẩm, mà còn trong toàn bộ hoạt động của chúng tôi, bao gồm cả việc tìm nguồn nguyên liệu, bao bì, kho bãi, vận chuyển và giao hàng. Những cam kết này dựa trên uy tín, sự cam đoan của chúng tôi cũng như những mong đợi của khách hàng và người tiêu dùng từ chúng tôi với tư cách là đại diện của ngành công nghiệp thực phẩm toàn cầu.

Planet earth