Cộng đồng

Trao lại cho cộng đồng

Tại Puratos, chúng tôi tin tưởng vào việc đóng góp cho các quốc gia mà chúng tôi hoạt động. Việc chia sẻ kiến thức và kỹ năng của chúng tôi với những người kém may mắn hoặc đầu tư vào các chương trình bền vững bảo vệ sự đa dạng hệ sinh học và cải thiện điều kiện sống của người dân địa phương.

Đó là cách chúng tôi đóng góp cho cộng đồng bằng việc giúp đỡ thế hệ kế thừa tiếp theo.

Bakery School India

Trường dạy nghề làm bánh

Một trong những mục tiêu của chúng tôi là giúp đỡ những thanh thiếu niên ở các tổ chức hoặc cộng đồng người chịu nhiều thiệt thòi khó khăn sẽ có 1 công việc hữu ích nhằm đảm bảo cho họ một chất lượng cuộc sống tốt hơn. Ở Ấn Độ và Brazil, chúng tôi đã đạt được điều này bằng cách mở các trường dạy nghề làm bánh đầu tiên của chúng tôi.