Thế hệ kế thừa

Tại Puratos, chúng tôi cam kết hoạt động như một doanh nghiệp có trách nhiệm. Chúng tôi tin rằng mọi người sẽ ngày càng chú trọng hơn đến những tác động bền vững của thực phẩm trong tương lai.

Hành tinh

Chúng tôi mong muốn được đóng 1 vài trò đầy trách nhiệm đối với những thay đổi toàn cầu liên quan đến biến đổi khí hậu.

Cộng đồng

Là một đối tác tốt ở từng quốc gia là yếu tố quan trọng đối với triết lý công ty của chúng tôi trên toàn thế giới.

Bảo tồn di sản

Việc làm bánh nướng và sô cô la là một trong những kỹ năng lâu đời nhất và có giá trị nhất của nhân loại. Chúng tôi tự hào trong việc bảo tồn những di sản này.

Nguồn cung ứng

Một khía cạnh không thể thiếu của tính bền vững là việc sử dụng có trách nhiệm đối với nguồn nguyên liệu, đặc biệt là cacao và dầu cọ.

Đội ngũ nhân viên

Chúng tôi luôn mong muốn quan tâm, chăm sóc cho tất cả đội ngũ nhân viên của công ty như thể họ là trái tim của Puratos.