Cam kết

Thế hệ kế thừa

Puratos cam kết hoạt động toàn vẹn như một công ty có trách nhiệm trong tất cả các khía cạnh: hành tinh, cộng đồng, bảo tồn di sản, đội ngũ nhân viên.

Khám phá

Dinh dưỡng

Chúng tôi mong muốn đóng vai trò chủ động trong việc cung cấp các sản phẩm có lợi ích dinh dưỡng hơn trên thị trường. Đó là lý do tại sao chúng tôi tích hợp dinh dưỡng vào mọi sản phẩm chúng tôi làm.

Khám phá

Clean(er) Label

Người tiêu dùng muốn biết thành phần thực phẩm của họ. Do đó, họ chú ý nhiều hơn đến nhãn sản phẩm. Người tiêu dùng thích nhãn ngắn, sạch và rõ ràng, với thành phần chủ yếu là tự nhiên và tên thành phần mà họ biết hoặc hiểu.

Khám phá