Đổi mới & Sáng tạo

Khi nhu cầu và kỳ vọng của người tiêu dùng phát triển, nhu cầu của khách hàng cũng thay đổi. Đó là lý do tại sao chúng tôi luôn dành riêng nguồn lực để tiên phong và đáp ứng những thay đổi này thông qua một quá trình đổi mới liên tục.

Vượt qua các thách thức

Bất kể khách hàng của chúng tôi cần gì, chúng tôi sẽ vượt qua thách thức với mức độ hiệu quả cao nhất bằng kinh nghiệm, chuyên môn sâu của chúng tôi. Cho dù đó là giải pháp liên quan đến nhãn sạch (Clen(er) label), các kỳ vọng cho việc phát triển những sản phẩm và khái niệm mới, hoặc nhằm cải thiện hương vị, cấu trúc, thời hạn sử dụng hay giá trị dinh dưỡng của các sản phẩm hiện có của bạn, đội ngũ phát triển kinh doanh của chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ bạn. Là đối tác đáng tin cậy trong đổi mới, sáng tạo, chúng tôi có mạng lưới hơn 980 nhà nghiên cứu, kỹ thuật viên và cố vấn kỹ thuật tại hơn 40 trung tâm nghiên cứu trên toàn thế giới, những người đang làm việc với hơn 30 nhóm sản phẩm được cấp bằng sáng chế. Để tạo động lực cho sự đổi mới và sáng tạo, chúng tôi cũng đầu tư 2,2% doanh thu vào việc nghiên cứu và phát triển.

Khách hàng của chúng tôi

Khách hàng của chúng tôi hướng đến là những nghệ nhân, thợ bánh, nhà sản xuất công nghiệp, siêu thị và các công ty dịch vụ ăn uống. Tất cả sản phẩm của chúng tôi đều đáp ứng nhu cầu của họ.

Đọc thêm

Tìm hiểu thêm về chúng tôi

Giá trị cốt lõi

Sự tin tưởng là giá trị cốt lõi cho mọi hành động của chúng tôi

Đọc thêm

Tìm hiểu thêm về chúng tôi