Giới thiệu

Puratos corporate movie

Chúng tôi là ai?

Puratos là tập đoàn đa quốc gia cung cấp nguyên liệu và các giải pháp sáng tạo trong ngành hàng Sô-cô-la, Bánh Mì, Bánh Ngọt cho Khách hàng từ tiệm bánh, chuỗi nhà hàng khách sạn, siêu thị, đến Khách hàng công nghiệp, bán công nghiệp.

Cơ cấu tổ chức

Tìm hiểu thêm về tập đoàn Puratos như một gia đình gắn bó chặt chẽ và luôn đặt khách hàng làm trọng tâm

Khám phá

Tầm nhìn & Sứ mạng

Tầm nhìn và sứ mệnh của chúng tôi tập trung vào việc đáp ứng các tiêu chuẩn cao và giúp khách hàng của chúng tôi thành công.

Khám phá

Giá trị cốt lõi

Sự tin tưởng là giá trị cốt lõi cho mọi hành động của chúng tôi

Khám phá

Cam kết

Các hoạt động CSR của chúng tôi minh họa cho các cam kết đối với thế hệ tiếp theo nhằm tối ưu hóa các giá trị dinh dưỡng của sản phẩm và giải pháp

Khám phá

Jobs

At Puratos our blend of company values and working principles will enable you to grow your magic.

Khám phá

Khách hàng của chúng tôi

Khách hàng của chúng tôi hướng đến là những nghệ nhân, thợ bánh, nhà sản xuất công nghiệp, siêu thị và các công ty dịch vụ ăn uống. Tất cả sản phẩm của chúng tôi đều đáp ứng nhu cầu của họ.

Khám phá

Đổi mới & Sáng tạo

Đổi mới, sáng tạo chính là tài sản cũng như ưu điểm lớn nhất của chúng tôi, điều này đã được xác nhận khi bạn nhìn vào lịch sử phát triển của chúng tôi.

Khám phá

Sản phẩm & Dịch vụ

PGPI cung cấp nguyên vật liệu cũng như các giải pháp chuyên môn trong ngành hàng sô cô la, bánh mì, bánhngọt cho khách hàng từ tiệm bánh, dịch vụ thực phẩm, siêu thị, đến khách hàng công nghiệp, bán công nghiệp.

Khám phá