TRÁCH NHIỆM VỀ NGUỒN CUNG ỨNG

Chúng tôi cho rằng trách nhiệm tìm nguồn cung ứng là một phần không thể thiếu của kinh doanh có đạo đức và là trung tâm của nhận thức cộng đồng. Kể từ khi Đạo đức trở thành một trong những giá trị cốt lõi của tập đoàn Puratos, chúng tôi đã khẳng định cam kết của mình thông qua các hoạt động kinh doanh hợp quy tắc như được nêu trong Điều lệ kinh doanh đạo đức.

NGUỒN CUNG CA CAO BỀN VỮNG TẠI PURATOS GRAND-PLACE

Tại Puratos Grand-Place, chúng tôi tin rằng sự bền vững là mối quan hệ cùng có lợi đối với mỗi thành phần tham gia trong chuỗi cung ứng ca cao, từ người nông dân đến người tiêu dùng. Chúng tôi luôn tích cực tìm cách chia sẻ bí quyết lên men để gia tăng thêm giá trị cho ca cao và phát triển nên hương vị sô cô la tuyệt hảo. Thông qua việc gia tăng năng suất, chất lượng và lợi nhuận cho người nông dân, cộng đồng như một khối tổng thể được phát triển và cải thiện, những người nông dân được trao quyền và tiếp tục phát triển bền vững cây ca cao ... từ đó việc sản xuất sô cô la có thể được tiếp tục đẩy mạnh trong nhiều năm tới.
Chúng tôi cố gắng cung cấp các kiến thức, kỹ thuật để tạo thêm nhiều chủ đầu tư nông nghiệp  và hỗ trợ nông dân nâng cao thu nhập của họ. Chúng tôi tin rằng điều này sẽ có tác động tích cực đến chất lượng sống của người nông dân trồng ca cao. Họ có thể tiếp tục đầu tư trong tương lai và có đủ khả năng chăm lo việc học cho con cái của họ cũng như đảm bảo đời sống cho gia đình.

 

CHUỖI CUNG ỨNG MINH BẠCH VÀ CÁC CHỨNG NHẬN

Chúng tôi cam kết hoạt động như một doanh nghiệp có trách nhiệm và tận tâm trong việc giúp khách hàng của mình ngày càng thành công hơn. Như một phần của cam kết này, chúng tôi đã xây dựng chuỗi cung ứng minh bạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm trong suốt quá trình sản xuất sô cô la của chúng tôi. Ngoài ra, sô cô la của chúng tôi đã được chứng nhận bởi các bên thứ ba độc lập mà không hề tác động hay làm ảnh hưởng đến hương vị sản phẩm; cũng giống như các chứng chỉ như Organic, Rainforest Alliance, Fairtrade và UTZ.Chúng tôi cam kết hoạt động như một doanh nghiệp có trách nhiệm và tận tâm trong việc giúp khách hàng của mình ngày càng thành công hơn. Như một phần của cam kết này, chúng tôi đã xây dựng chuỗi cung ứng minh bạch và truy Xuất nguồn gốc sản phẩm trong suốt quá trình sản xuất sô cô la của chúng tôi. Ngoài ra, sô cô la của chúng tôi đã được chứng nhận bởi các bên thứ ba độc lập mà không hề tác động hay làm ảnh hưởng đến hương vị sản phẩm; cũng giống như các chứng chỉ như Organic, Rainforest Alliance, Fairtrade và UTZ.