Tìm kiếm
Bánh mì Sandwich

Nguyên liệu được chuẩn bị cho 6 cái bánh

Thành phần

 • Bột mì: 1000 g
 • Muối: 15 g
 • Trứng: 100 g
 • Đường: 100 g
 • Bột sữa béo: 30 g
 • Nước: 420 g
 • Men: 15 g
 • Puratos Phụ gia: 10 g
 • Puratos Bơ Micram: 50 g

Cách thực hiện

Trộn nguyên liệu

 • Cho tất cả nguyên liệu vào cối trộn 3 phút chậm, 7 phút nhanh
 • Nhiệt độ tối ưu của đô bột sau khi đánh : 26°C -> 28°C

Nghỉ bột lần đầu (10p)

Chia bột và se bột

 • Tùy kích thước khuôn mà chia bột cho phù hợp

Nghỉ bột lần hai (10p)

Tạo hình

Ủ bột (lên men lần cuối)

 • 90 phút ở nhiệt độ 30°C -> 35°C, độ ẩm từ 80% -> 85% RH

Nướng bánh

 • Nhiệt độ trên: 170°C, nhiệt độ dưới: 180°C trong ± 25 phút

 

 

Discover our